Canlı Destek
iş hukuku davalari - işten çıkarma davalari, iş davaları - işten atilma davalari - kidem_tazminati_davasi_avukati

KIDEM TAZMİNAT HAKKINIZ VAR MI ?

Kıdem tazminatı, Çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması veya Çalışanın haklı nedenlerle iş sözleşmesini sona erdirmesi durumlarında işveren tarafından Çalıştığı yıllar için Ödediği ücrettir. İşÇi Çalıştığı her bir yıl için bir giydirilmiş brüt maaşı kadar kıdem tazminatı alır. Çalışan bu tazminatı alabilmek için en az bir yıl aynı kurumda Çalışmış olmalıdır. Aksi halde Çalışan kıdem tazminatına hak kazanamaz. 

4857 Sayılı İş Kanununda Kıdem Tazminatına hak kazanılacak durumlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

 1. İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi halinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
 2. İşverenin haksız nedenle iş sözleşmesini feshetmesi halinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
 3. Zorunlu askerlik nedeniyle işinden ayrılan çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanır.
 4. Emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını dolduran çalışanlar, kendi isteği ile işten ayrılırsalar dahi kıdem tazminatı alabileceklerdir.
 5. Evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde evlilik sebebiyle işinden ayrılan kadınlar, kıdem tazminatına hak kazanır.
 6. Çalışanın ölümü üzerine sözleşmenin sona ermesi halinde, vefat eden işçinin kıdem tazminatı hakkı vardır.

Hizmet sözleşmesinin süresi boyunca işe başlama tarihinden itibaren geÇen her tam yıl için işveren tarafından 30 günlük brüt maaş kıdem tazminatı olarak işçiye ödenecektir. Bir yılı aşan süreler için ödeme aynı oran üzerinden yapılır. 

İŞÇİNİN HAKLI FESİH HALLERİ

  1)Sağlık Sebepleri:
 1. İşin niteliği işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa,
 2. İşçinin yakından gÖrüştüğü işveren ya da diğer kişilerde bulaşıcı hastalık bulunursa
  2) Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: 
 1. Sözleşmede işçiyi şart, vasıf, gerçeğe aykırı beyanla yanıltma,
 2. İşverenin işçi veya aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak söz, davranışta bulunması veya işçiye cinsel taciz,
 3. İşveren, işçiye veya aile üyelerinden birine sataşma, gÖzdağı, kanuna karşı davranışa Özendirme,kışkırtırmadabulunur ya da onlara karşı hapsi gerektiren bir suÇ işlerse, şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa, 
 4. İşyerinde cinsel tacize uğrayan işçinin durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa,
 5. Ücret sözleşme ve yönetmeliğe uygun hesap edilmez veya Ödenmezse
 6. Parça başı çalışmada az iş verilerek eksik ücretalmasına yolaçılırsa 
 7. Fazla mesaisi ödenmemesi sebebiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır. 
  3) Zorlayıcı Sebepler:  
 1. İşçinin Çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya Çıkarsa işçi kıdem tazminatına hak kazanır.  

KIDEM TAZMİNATININ HESAPLAMASINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

Kıdem tazminatı, Çalışanın en son ay brüt maaşı üzerinden hesaplanır ve gelir vergisinden muaftır. Ödenecek tutardan sadece damga vergisi kesintisi yapılır. Kıdem tazminatının hesaplamasında aylık brüt maaşın yanı sıra Çalışana yapılan sosyal yardımlar da eklenerek giydirilmiş brüt ücret bulunur. Sosyal yardımlardan kasıt yol, yemek, ikramiye, prim, yakacak, erzak, kıyafet yardımı, Özel sağlık sigortası bedelleridir. 

iş hukuku avukatı - iş hukuku davalari

***Haksızlıklara Kayıtsız Kalmayalım Davacı Olalım!