Canlı Destek

Adim Adim Aşamalar Hakkında Bilgi Veriyoruz

Dava Açılma ve Takip Aşamaları

Icon

Dilekçe Aşaması

Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesi Aşaması : Dilekçelerin usul ve mevzuata uygun bir şekilde düzenlenmesi ve davanın tarafları arasında karşılıklı tebliğ ve tebellüğ edildiği aşamadır.

Icon

Ön İnceleme Aşaması

Hakim bu aşamada hazırlık işlemlerini yapar, tarafların dilekçelerini ve eklerini inceler uyuşmazlık konularını tam olarak belirler. Dava şartları ve ilk itirazlar incelenir. Dava şartları ve ilk itirazların karara bağlanması için, tarafların dilekçelerindeki açıklamalar yeterli ise, hakim dosya üzerinden karar verebilir.

Icon

Tahkikat Aşaması

Tahkikat ön inceleme tutanağı ile yürür. İddia ve savunmalar ile bunlara ilişkin delillerin değerlendirildiği ve genelde yargılamanın en uzun sürdüğü aşamadır. Tahkikat, bunun için belirli olan oturum (celse)da yapılır.

Icon

Hüküm

Hüküm, davayı esastan çözümleyen, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sona erdiren nihai karardır. Fakat mahkemelerin verdiği her karar hüküm değildir. Ayrıca bir de ara kararlar mevcuttur. Ara karar niteliğindeki kararlar hüküm değildir.

Neden İŞ Hukukunda Uzmanı Avukat AslI Tepelİ ?

Bizi Seçmeniz için 3 Neden

01.
DENEYİM

İş hukuku davaları mevzuat gereği teknik davalar olup, konusunda uzman iş hukuku avukatı tarafından takip edilmelidir. Uygulamadaki deneyimlerimizi ve bilgi birikimimizi kullanarak müşterilerimizin hedeflerini gerçekleştirmelerine en hızlı sürede ve azami başarıda yardımcı oluyoruz.

02.
SİZE ODAKLANMIŞ

Davanızın her aşamasında yanınızda ve süreci birlikte yöneteceğimiz bir çözüm ortağınız olacaktır.

03.
SONUÇ ÇIKARAN

Deneyimlerimiz doğrultusunda davadaki hedefimize ulaşmak için gerekli hazırlığı önceden yapıyor ve isteğimiz sonuca ulaşıyoruz.